НВ НУБІП УКРАЇНИ. Серія «Педагогіка, психологія, філософія

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання педагогіки, методики викладання, психології філософії

ISSN (print): 2222-8624

ISSN (online): 2413-5321

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

Рік заснування:  2010 

Засновник: 

Збірник наукових праць «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія»

включено до переліку наукових фахових видань з педагогічних наук (Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528).

 

 
Том 253 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
С.М. АМЕЛІНА, Р.О. ТАРАСЕНКО 11-18
РОЗПОДІЛ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ ЗА ХАРАКТЕРОМ ТА МІСЦЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
І. М. Буцик 18-25
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
І. П. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ 26-31
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ PDF
К. О. ВЛАСЕНКО 32-37
ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ» СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
О.М. ГОНЧАРУК 37-42
МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СТИЛЮ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
О.П. ДАВИДОВА 42-48
ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ В СЕРЕДНЮ ЛАНКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ PDF
І.А. ДЯЧУК, П.Г. ЛУЗАН 48-53
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ : ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Н.С. ЖУРАВСЬКА 53-57
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ PDF
А.Г. ЗАХАРІНА 57-62
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМН PDF
О.П. ЗЕЛЕНСЬКА 63-69
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Н.М. Каландирець 69-73
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ PDF
Л. В. КАНІБОЛОЦЬКА 73-79
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ PDF
Л. В. Канішевська 79-86
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С.Г. КАЧМАРЧИК 86-91
«ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Н.Д. Ковальчук 91-96
ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Т. І. КОВАЛЬЧУК, О. О. СЕРЕДЮК 96-102
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
К.В. КОЗУБЕНКО 102-107
РОЗВИВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РУЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ20В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Н.В. КОТЕЛЯНЕЦЬ 107-115