Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 253 (2016) «ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Н.Д. Ковальчук
 
Том 253 (2016) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ Анотація   PDF
Л. В. КАНІБОЛОЦЬКА
 
Том 253 (2016) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
С.Г. КАЧМАРЧИК
 
Том 253 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ Анотація   PDF
Л. В. Канішевська
 
Том 253 (2016) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
К.В. КОЗУБЕНКО
 
Том 253 (2016) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМН Анотація   PDF
О.П. ЗЕЛЕНСЬКА
 
Том 239 (2016) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ МАГІСТРАМИ-ПСИХОЛОГАМИ Анотація   PDF
О.П. ЗЕЛЕНСЬКА
 
Том 253 (2016) МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СТИЛЮ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
О.П. ДАВИДОВА
 
Том 253 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ Анотація   PDF
К. О. ВЛАСЕНКО
 
Том 253 (2016) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Н.М. Каландирець
 
Том 253 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
А.Г. ЗАХАРІНА
 
Том 253 (2016) ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ В СЕРЕДНЮ ЛАНКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
І.А. ДЯЧУК, П.Г. ЛУЗАН
 
Том 253 (2016) ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ» СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
О.М. ГОНЧАРУК
 
Том 253 (2016) ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Т. І. КОВАЛЬЧУК, О. О. СЕРЕДЮК
 
Том 253 (2016) РОЗВИВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РУЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ20В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Н.В. КОТЕЛЯНЕЦЬ
 
Том 253 (2016) РОЗПОДІЛ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ ЗА ХАРАКТЕРОМ ТА МІСЦЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
І. М. Буцик
 
Том 253 (2016) СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
І. П. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
 
Том 253 (2016) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ : ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Н.С. ЖУРАВСЬКА
 
Том 253 (2016) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ Анотація   PDF
С.М. АМЕЛІНА, Р.О. ТАРАСЕНКО
 
1 - 19 з 19 результатів