Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематика журналу спрямована на висвітлення результатів наукових досліджень з питань мовознавства, літературознавства, перекладознавства, проблем теорії і методики навчання іноземних мов.

 

Політика розділів

МОВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакція гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації.

Редакція визначає процедуру рецензування поданих матеріалів відповідно до політики журналу.

Редакція гарантує забезпечення чесності процесу незалежного рецензування.

Редакція залишає за собою право відхилити матеріал без проведення незалежного рецензування у випадку, якщо він буде визнаний низькоякісним або не відповідатиме напрямку журналу. Таке рішення приймається чесно та неупереджено з урахуванням редакційної політики журналу.

Редакція залучає до рецензування  незалежних експертів, які мають достатній досвід у конкретній науковій сфері та не мають конфлікту інтересів.

Незалежним рецензентам повідомляються критерії та вимоги, а також надається інформація про будь-які зміни в редакційній політиці.

У разі якщо в рецензентів виникає питання щодо достовірності даних або доцільності публікації наукової роботи, редакція надає автору можливість відповісти на поставлені питання.

У процесі рецензування редакція забезпечує конфіденційність авторських матеріалів та інформує рецензентів про необхідність збереження такої конфіденційності. Редакція нікому не повідомляє статусу матеріалів у журналі, крім авторів. 

Редакція зберігає конфіденційність особистих даних рецензентів.

 

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.

Маніфест видавця щодо LOCKSS

 

Редакційна колегія

Відповідальний редактор:

Ніколаєнко С. М., д-р пед. наук, проф. 

 

Заступник відповідального редактора:

Шинкарук В. Д., д-р філол. наук, проф. 

 

Відповідальний секретар:

Кирилюк В. І., канд. с.-г.. наук,  доц.


Заступник відповідального секретаря:

Харченко С. В., канд. філол. наук, доц. 

 

Члени редакційної колегії:

Бабенко О. В., канд. філол. наук, доц.;

Амеліна С. М., д-р пед. наук, проф.;

Безпаленко А.М., д-р філол. наук, проф.;

Буніятова І.Р., д-р філол. наук, проф.;

Бялик В. Д., д-р філол. наук, проф.;

Гамзюк М.В., д-р філол. наук, проф.;

Городенська К. Г., д-р філол. наук, проф.;

Журавльова Є. О., д-р філол. наук, проф.(Казахстан);

Калита А. А., д-р філол. наук, проф.;

Карабан В.І., д-р філол. наук, проф.;

Кияк Т.Р., д-р філол. наук, проф.; Кіраль С.С., д-р філол. наук, проф.;

Костриця Н. М., д-р пед. наук, проф.;

Кудрицька М. І., д-р філософії, доц. (Казахстан);

Леськів А., д-р філософії, доц.(Польща);

Марія де лос Анджелес Гомес Гонсалес, д-р філософії, проф. (Іспанія);

Мушинка М.І., д-р філол. наук, проф. (Словаччина);

Нефьодова Л. А., д-р філол.  наук,  проф.(Росія); 

Ожоган  В.М.,  д-р  філол.  наук,  проф.; 

Райхель  М.,  д-р  філософії,  доц. (Німеччина);

Степаненко  М.  І.,  д-р  філол.  наук,  проф.; 

Церцвадзе  М.Г.,  д-р  філол.  наук,  проф.(Грузія);

Чарота І. О. д-р філол. наук, проф. (Білорусь).

 

Наукові рецензенти:

Кушнерик  В. І.,  д-р  філол.  наук,  професор(Чернівецький  національний  університет імені Юрія Федьковича)

Калько  М. І.,  д-р  філол.  наук,  професор(Черкаський  національний  університет ім. Б. Хмельницького)