# # ОСНОВНІ РИСИ ЕРОТИЧНОГО КОНЦЕПТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ШТРИХИ ДО ПРОБЛЕМИ | Жорнокуй | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСНОВНІ РИСИ ЕРОТИЧНОГО КОНЦЕПТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ШТРИХИ ДО ПРОБЛЕМИ

У. В. Жорнокуй, О. С. Чіпак

Анотація


Розглянуто еротично-танатологічний концепт в українській літературі. Виявлено його специфічні риси, які допомагають зрозуміти особливість української культури загалом.


Ключові слова


Героїзація; ідеал; категорія; концепт; концептосфера; культурна ідентичність; образ; романтизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисюк І. Еротика смерті: до проблеми стильотворчої функції ритуально-обрядових форм у поезії «вісімдесятників» / Ірина Борисюк // Мандрівець . – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 62–66.

Гундорова Т. Модернізм як еротика «нового» (В. Винниченко і С. Пшибишевський) / Т. Гундорова // Слово і час. – 2000. – № 7. – С. 21–51.

Заверталюк Н. І. Художня інтерпретація концепції кохання-любові у творах Євгенії Кононенко [Електронний ресурс] / Н. І. Заверталюк. – Режим доступу : bdpu.org/scientific_published/.../25.doc. – Заголовок з екрану.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство / Ніла Зборовська. – К. : Академ.видав., 2003. – 390 с.

Кавун Л. Любов і сексуальність у художній прозі «романтиків вітаїзму» [Електронний ресурс] / Лідія Кавун. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lfk/2010_9/09.pdf. – Заголовок з екрану.

Лебединцева Н. Проблема кохання як творчої спроможності в українській поезії 90-х років ХХ ст. / Наталя Лебединцева // Вісник Львівського у-ту. Серія філол. – 2004. – Вип. 33. – Ч.1. – С. 83–88.

Легка О. Збірка Наталі Лівіцької-Холодної «Вогонь і попіл» та українська еротична поезія: минулий досвід і тогочасний контекст / Орися Легка // Українське літературознавство. – 2006. – Вип. 67. – С. 37–45.

Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – К., 2010. – 18 с.

Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостиль : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. / Мудрак О.В. ; КНУТШ. – К., 2010. – 174 с.

Петрухіна Л. Діалектика Ероса й Танатоса у слов'янській романтичній баладі / Людмила Петрухіна // Проблеми слов’янознавства. – 2004. – Вип. 54. – С. 137–147.

Пуларія Т. В. Мотив жіночої зради як прояв архетипу жіночого

в українській народній казці / Тетяна Вікторівна Пуларія // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. – 2010. – № 3. – С. 79–83.

Сулима М. Еротика в українській літературі ХІ-ХVІІІ ст. / М. Сулима // Artline. – 1997. – № 3. – С. 44. 108

Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції / В. Танчер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – 2001. – № 4. – С.89–102.

Ходанич П. М. Філософія смерті в європейській художній літературі [Електронний ресурс] / П. М. Ходанич. – Режим доступу : http://www.zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-45-48/157-2010-03-25-09-38-09. – Заголовок з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017