# # СЕМАНТИКА ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ПЕРЕКЛАДАХ МІЖНАРОДНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ | Сидорук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СЕМАНТИКА ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ПЕРЕКЛАДАХ МІЖНАРОДНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Г.І. Сидорук

Анотація


Досліджено способи відтворення семантики англомовних термінів при перекладі міжнародних документів. Основною метою роботи є відстеження семантичних змін в лексичних одиницях на позначення юридичних понять та шляхи їхнього перекладу засобами української мови.


Ключові слова


Юридична термінологія; семантичне наповнення лексичних одиниць; багатозначність терміна; описовий переклад; транскрипція; калькування

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка. /

І. В. Арнольд – М. : Высшая школа, 1986. – 295 с.

Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология». // Развитие лексики современного русского языка. – М. : Наука, 1965. – С. 77–80.

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової

і технічної літератури на українську мову. / В. І. Карабан – К. : TEMPUS, 1999. – 317 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 253 с.

Табанакова В. Д. Понятие научно-технического термина и требования к его определению // Термин и слово. Межвуз. сборник. – Горький : ГГУ, 1982. – C. 21–27.

Федоров А. В. Основи теорії перекладу. / А. В. Федоров – М. : ООО Изд. Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 218 с.

Collins H. The European Civil Code. The Way Forward. – Cambridge :

Cambridge University Press, 2008. – 267 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017