# # РОЛЬ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО ЗНАЧЕННЯ У МОВНІЙ ТКАНИНІ ПОВІСТІ І. ФРАНКА “ЗАХАР БЕРКУТ” | Шинкарук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

РОЛЬ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО ЗНАЧЕННЯ У МОВНІЙ ТКАНИНІ ПОВІСТІ І. ФРАНКА “ЗАХАР БЕРКУТ”

В.Д. Шинкарук

Анотація


У статті досліджено засоби вираження емоційно-оцінного значення реченнєвих структур у мовній тканині повісті І. Франка „Захар Беркут”; здійснено розподіл речень з емоційно-оцінним значенням на такі різновиди: 1) оцінного ставлення з узагальнювальним значенням схвалення / несхвалення; 2) емоційного ставлення (радість, жалкування, ненависть тощо); 3) емоційного стану (надія, щастя, туга, сум, нудьга тощо); обґрунтовано роль вигуків, часток, вставних засобів, фразеологічних та порівняльних одиниць в семантичній структурі речень з емоційно-оцінним значенням.

 


Ключові слова


реченнєві структури; емоційно-оцінне значення; засоби вираження; поняття “оцінний”, “емоційний” та “експресивний”.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вільчинська Г.П. Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові : дис. …канд. філол. наук: 10.02.01/ Тернопілський держ. пед. ін.-т. – Тернопіль, 1996. - 177 с.

Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови / О.К.Безпояско, К.Г. Городенська.– К. : Наук. думка, 1987.– 211 с.

Українська мова: Енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія ім.М.П.Бажана, 2000. – 752с.

Чабаненко В.А. Основи мовної експресії / В. А. Чабаненко.– К. : Вища шк., 1984.– 168 с.

Шинкарук В.Д. Засоби вираження модусів із емоційно-оцінним значенням / В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник науковихпраць. Слов’янська філологія.– Чернівці : Рута, 2001.– Вип.107.– С. 100-109.

Шинкарук В.Д. Категорії модусу і диктуму у структурі речення / В.Д. Шинкарук. Монографія. – Чернівці : Рута, 2002. – 272 с.

Шинкарук В.Д. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки : монографія / В.Д. Шинкарук, Л.Б. Шутак. – Чернівці : “Рута”, 2002. – 126 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017