# # ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ | БАБЕНКО | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ

О. В. БАБЕНКО, Н. А. ШОСТАК

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблем методики викладання перекладу, а саме аналізу практичних методів навчання перекладу та системи вправ для формування перекладацької компетенції у майбутніх перекладачів. Приділено увагу важливості формування перекладацької компетенції. Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити ефективні методи навчання перекладу та підібрати систему вправ, яку можна використати в ході навчального процесу.


Ключові слова


перекладацька компетенція; методи; система вправ; методика викладання перекладу; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко М. Л. Выбор практических методов и упражнений при обучении переводу [Електронний ресурс] / М.Л. Авраменко // Режим доступу: http//www.natek.freenet.kz/2006/Avramenko.rtf

Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей [Текст] / И. С. Алексеева. – СПб.: Издательство «Союз», 2001 – 288 с.

Баранова С.В. Актуальні питання методики викладання перекладу[Текст] / С.В.Баранова [Текст] // Вісник Сумського державного ун-ту. Серія: Філологічні науки. – 2002. – №4(37). – С. 12-15.

Бондаренко О. М., Коротяєва І. Б. Практичні методи та система вправ для формування перекладацької компетенції у студентів-перекладачів. [Текст] / О. М. Бондаренко, І. Б.Коротяєва // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2014. – С. 173-174.

Педагогика: учебник для студентов педагогический учебных заведений [Текст] / под ред. П. И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 2002. – 608 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад”[Текст] / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017