# # ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ФОНУ І ФІГУРИ У ГЕШТАЛЬТІ ЗМІСТУ СЛОВА* | Безпаленко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ФОНУ І ФІГУРИ У ГЕШТАЛЬТІ ЗМІСТУ СЛОВА*

А М Безпаленко

Анотація


Установлено  причини змін у розвитку семантики слова крізь призму категорій фону-фігури. Описано експеримент, що ілюструє психічну і мисленнєву природу семантичних поворотів. Визначено чотири принципи, на яких базується виділення фігури на фоні: принцип післядії фігури та фону, або принцип константності сприйняття "картинки у вікні", принцип упливу очікувань та передбачень, принцип незберігання незмінної, часто повторюваної інформації, принцип осмисленості сприйняття.


Ключові слова


ґештальт; семантика слова; фон; фігура

Повний текст:

PDF

Посилання


Аллахвердов, В. М. Сознание и познавательные процессы [Текст]/ В. М. Аллахвердов // Психология. Учебник. / Под ред. докт. психол. наук А.А.Крылова. – М.: "Проспект", 1999. – С. 94 – 132.

Бодуэн де Куртенэ, И.А. Опыт теории фонетических альтернаций [Текст] / Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ // Избранные труды по общему языкознанию. – М.: АН СССР, 1963, Т. 1. – С. 265 – 347.

Єрмоленко, С.Я. Мінлива стійкість мовної картини світу [Текст] / С.Я.Єрмоленко // Мовознавство. – 2009. – №3–4. – С. 94–32.

Иваницкий, А.М. Психофизиология сознания [Текст] / А.М. Иваницкий // Психофизилогия: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. – 3-е изд. доп и перераб. – СПб.: Питер, 2006. – С. 191 – 206.

Никитина, Ф.А. Влияние аналогии на словообразование [Текст] / Феонилла Алексеевна Никитина. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1973. – 197 с.

Слобин, Д. Психолингвистика [Текст] / Ден Слобин, Джудит Грин / Под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1976. – 350 с.

Соссюр, Ф. Труды по языкознанию [Текст] / Фердинанд де Соссюр. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с.

Lakoff, G. Experientіal factors in linguistics [Text] / G.Lakoff // Simon T.W., Scholes R.J. (eds.). Language, Mind, and Brain. – Hillsdale, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1982. – P. 145 – 156.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences