# # СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ | Сидорук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Г І Сидорук

Анотація


У статті досліджено типи пасивних конструкцій та причини їх використання в фахових текстах, а також способи та труднощі їх перекладу українською мовою. Розглянуто семантико-прагматичні характеристики медіопасивних конструкцій та пасивних конструкцій з локативним прийменником, що не визначається дієсловом. Проаналізовано конструкції з інфінітивом у функції визначення, в якому може нейтралізуватися опозиція актив/пасив, а також типові англійські конструкції зі статичним та динамічним пасивним станом дієслівних виразів. Вказано, що пасивні конструкції застосовуються з метою переформатування суб’єктно-об’єктних відношень у реченні, а отже і членування на тему/рему. В пасивних конструкціях з локативним прийменником дієслівний вираз вказує або на істотну властивість або на зміну в цій суттєвій властивості суб'єкта-референта. В інших видах пасивних конструкцій виокремлюється потужна імпліцитна модальна складова необхідності або можливості виконання дії, а також складова завершеності чи незавершеності дії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Венкель, Т. В., Валь, О. Д. Вдосконалюйте вашу розмовну англійську [Текст] / Т.В. Венкель, О.Д. Валь. – Чернівці : Рута, 2003. – 295 с.

Ганич, Д. І., Олійник, І. С. Словник лінгвістичних термінів [Текст] / Д. І. Ганич, І.С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика [Текст] / Я.И. Рецкер. – М.: Международные отношения, 2001. – 240 с.

Сербенська, О. А. Дієслівні конструкції в українському науково-технічному мовленні [Текст] / О. А. Сербенська. – Проблеми української науково-технічної термінології. Тези доповідей 4-ї Міжн. наук. конференції. – Львів: Львівська політехніка, 1996. – С. 36.

Сидорук, Г. І. Вступ до перекладознавства [Текст] / Г. І. Сидорук. – К. : Інтерсервіс, 2016. – 328 с.

Сидорук, Г. І. Аспектний переклад аграрних текстів [Текст] /. Г. І. Сидорук. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 496 с.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода [Текст] / А.В. Федоров. – М.: Филология ТРИ , 2002. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences