# # РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІДІОМАТИЧНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ | Стежко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІДІОМАТИЧНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Ю Г Стежко

Анотація


У статті висвітлюється проблемність перекладу фразеологізмів, яка обумовлена міжмовною ідіоматичністю, труднощами передачі усього конотативного забарвлення. Підгрунтям перекладності є спільний для усіх народів логічний спосіб мислення, який забезпечує універсальність семантичного поля. Наводяться основні методи перекладу фразеологізму. На підставі зіставного аналізу ідіоматичності відшукується еквівалент зі збереженням чи без збереження базового образу. Значна увага у статті приділяється аналізу впливу культури постмодернізму на практику художнього перекладу.

На завершення робиться висновок про особливий вияв єдності мови, мислення, культури в ідіоматичності, про обумовленість перекладу фразеологізмів, з одного боку, об’єктивністю, заданою імперативами пануючої культури, а з іншого – суб’єктивністю – тезаурусом перекладача.


Ключові слова


фразеологізм; ідіоматичність; художній переклад; культура; мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеева М.Л. Проблема непереводимости в философских исследованиях начала XXI в. [Текст] / М.Л. Алексеева // Вопросы философии 2016. № 3. С. 51-61.

Алексеева М.Л. Осмысление феномена непереводимости философами ХХ столетия [Текст] / М.Л. Алексеева // Вопросы философии 2014. № 2. С. 164-171.

Волошин Ф.М. Конотативний потенціал фразеологічних одиниць та його відтворення в художньому перекладі (на матеріалі роману А.Переса-Реверте “Шкіра для барабана”) [Текст] / Ф.М. Волошин // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. К.: Аграр Медіа Груп, 2016. С. 78-83.

Мізін К.І. Когнітивне підґрунтя ономасіологічної структури компаративних фразеологізмів як мовної універсалії (на матеріалі німецької та української мов) [Текст] / К.І. Мізін // Мовознавство. 2006. №5. С. 73-80.

Швейцер, А.Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). Серия: Из лингвистического наследия [Текст] / А.Д. Швейцер М.: Либроком, 2012 216с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences