# # ОСОБЛИВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ | Христюк | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

С Б Христюк

Анотація


У статті досліджено стилістичні особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю з позицій сучасних досягнень комунікативної лінгвістики. Встановлено типи дипломатичних мовних жанрів та мовно-композиційних структур, мовних формул з цільовими настановами дипломатичної сфери. Доведено, що основними стилістичними особливостями дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю є неприпустимість двозначного тлумачення, чіткість формулювань, ухильність висловлювань, тональність вираження пошани, протокольні формули ввічливості, компліментарність, етикет, модальна тональність, усталені мовні звороти, стандартизація викладу, максимальна стислість, лаконічність, відсутність скорочень, «політичне мовлення».


Ключові слова


офіційно-діловий стиль; стильові ознаки; підстиль; дипломатичні комунікації; дипломатична термінологія; політологічний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Калюжная В. В. Стиль англоязычных документов международных организаций [Текст] / В. В. Калюжная. – К. : Наук. думка, 1982. – 122 с.

Куньч З. Особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю / З. Куньч, М. Куньч [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24521/1/21-121-127.pdf

Мацько О. М. Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз) [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / О. М. Мацько. – К., 2001. – 19 с.

Пазинич О. М. Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.15 / О. М. Пазинич. – К., 2001. – 16 с.

Телеки, М. М. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру : монографія [Текст] / М. М. Телеки, В. Д. Шинкарук.. – К.–Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 176 с.

Шинкаренко Т. І. Мова дипломатичних документів [Текст] : навчальний посібник / Т. І. Шинкаренко, А. Г. Гуменюк, О. Ю. Ковтун. – К. : ВНЦ «Київський університет», 2009. – 112 с.

Borisenko I. I. English in International Documents and Diplomatic Correspondence [Text] / I. I. Borisenko, L. I. Yevtushenko, V. V. Daineko. – Kyiv : Logos, 1999. – 343 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences