# # ДЕРЖАВНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ* | Шинкарук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ДЕРЖАВНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ*

В Д Шинкарук, С В Харченко

Анотація


У статті визначено на прикладі національних стандартів України серії «Інформація та документація», виявлено й проаналізовано низку проблемних питань їх функціонування на сучасному етапі: гармонізування національних термінологічних стандартів з міжнародними; застарілості національних стандартів; відсутності мовної експертизи національних стандартів; обмеженого доступу до чинних національних стандартів; недостатньої уваги до стандартів цієї серії з боку держави.

Ключові слова


стандартизація, національний стандарт, інформація, документація

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 1.7-2001. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів [Текст]. – Чинний від 2001-07-01. – К. : Держстандарт України, 2001. – 28 с.

ДСТУ 3966:2009. Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять[Текст]. – На заміну ДСТУ 3966–2000. – Чинний від 01.04.2010. – К. : Держспоживстандарт, 2009. – 35 с.

Положення про Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології. – Режим доступу : http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_structure.htm#Sect5

Про стандартизацію : Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

Програма робіт з національної стандартизації на 2017 рік [Електронний ресурс] ‒ http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/programa-robit/

Рицар Б. Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах [Текст]/ Богдан Рицар, Роман Мисак, Ольга Мацейовська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології» – 2012. – № 733. – С. 239–254.

Українське Агентство зі Стандартизації. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» [Заголовок з екрану] ‒ http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences