# # СИСТЕМАТИКА РОСЛИН ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОЇ БОТАНІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ І ПРОТОТИП СТАНДАРТИЗАЦІЇ* | Вакулик | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОЇ БОТАНІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ І ПРОТОТИП СТАНДАРТИЗАЦІЇ*

І І Вакулик, В Д Шинкарук

Анотація


Наукова термінологія розглядається як цілісна функціональна система, котра допомагає формувати образи сприйняття, дешифрувати мовні коди. Визначаючи термін як частину термінологічної матриці відповідної сфери знань, автори заглиблюються у проблему появи прототипу стандартизації, презентовану систематикою рослинного царства. У такий спосіб доводять, що існуючі термінологічні стандарти на державному й міжнародному рівнях не виникли самі по собі, вони поступово формувалися у банках даних упродовж багатьох століть, уніфікуючи тогочасні уявлення про рослинний світ. Так на науковій арені з’явилася систематика рослин, завданням якої було описати і позначити всі існуючі та вимерлі організми, а також класифікувати їх за різними рангами. Відбувалося поступове формування теоретичних підходів до унормування термінологічної системи.


Ключові слова


уніфікація, стандартизація, терміносистема, цінні рослини, ботанічна номенклатура

Повний текст:

PDF

Посилання


Moʻatsah ha-madaʻit le-Yiśraʼel? (1960) Weizmann Science Press of Israel., Bulletin: Geo-sciences. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&id=X2UPAAAAIAAJ&dq

Балалаєва, О. Ю., Вакулик, І. І. (2013) Латинська мова та основи біологічної систематики [Текст]: навч. посібник / О. Ю. Балалаєва, І. І. Вакулик . – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 324 с.

Вакулик, І. І. (2012) Наукове мислення та його вплив на становлення наукової картини світу [Текст] / І. І. Вакулик., Г. М. Ільченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Вип. 3. – С. 145-154.

Вакулик, І. І. (2015) Робота над термінологією і фахова мова / І. І. Вакулик // Науковий вісник НУБіП. – 215. – Ч. 1. – Серія «Філологічні науки». – С. 303-307.

Вакулик, І. І. (2015). Системність у вивченні латинської мови на шляху формування сучасних універсальних знань [Текст] / Ірина Вакулик // Науковий вісник НУБіП. Серія «Філологічні науки». – Вип. 215. – Ч. 1. – С. 159-166.

Вакулик, І. І. (2015) Лінгвістичні аспекти наукової комунікації у синхронії та діахронії [Linguistic aspects of scientific communication in synchrony and diachronic] : монографія / І. І. Вакулик. – К. : ДП Прінт Сервіс», 2015. – 280 с.

Корсун, В. І. (2011) Метрологія, стандартизація, сертифікація, акредитація [Текст]: навч. посібник / В. І. Корсун, В. Т. Бєлан, Н. В. Глухова. – Донецьк : Національний гірничий університет, 2011. – 147 с.

Полякова, Н. О. (2015) Метрологія і стандартизація [Текст]: навч. посібник / Н.О. Полякова – К. : ПП «Фітосоціоцентр», 2015. – 214 с.

Ткач, А. (2010). Словотвірна ідентичність української термінології: [монографія] / А. Ткач, В. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 196 с.

Тулку, Т. (1994) Время, пространство и знание. Новое видение реальности [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ereading.club/bookreader.php/112160/Tulku_Tartang_Vremya_prostranstvo_i_znanie.html

Харченко, С. В. (2013) Проблемні аспекти функціонування національних стандартів серії «Інформація та документація» [Текст] / С. В. Харченко, С. В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – С. 8–16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences