# # ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ | Ріба-Гринишин | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ

О М Ріба-Гринишин

Анотація


У статті розглядаються лінгвістичні особливості німецької термінології геодезії. Терміни геодезії за своєю формальною структурою не відрізняються від інших слів (лексичних одиниць), але водночас це складні лексичні одиниці досліджуваної фахової мови. Вони володіють всіма семантичними і формальними ознаками слів і словосполучень мови, проте фігурують в лексиці мови для спеціальних цілей, а не в лексиці німецької мови в цілому. Мета даної статті полягає в комплексному структурно-семантичному аналізі сучасної німецької термінології геодезії, висвітленні закономірностей функціонування даних термінологічних одиниць. Геодезичні терміни позначають спеціальні поняття, характеризуються високою інформативністю, точністю та вступають в системні відношення з іншими технічними термінами. Геодезичні дослідження по праву визнані важливою складовою управління основних галузей господарської діяльності людини, безпосередньо пов’язані з вимірами, які можуть проводитися як на поверхні землі, так і під землею. Запропонований підхід до лінгвістичного аналізу німецькомовної геодезичної термінології можна використати для стандартизації  та виявлення структурно-семантичних і функціональних особливостей інших терміносистем, збагачуючи водночас процеси формування професійної лексики. 


Ключові слова


термін; термінологія; термінологічне поле; семантичне поле; фахова мова; геодезична термінологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка [Текст]/ Ю. Д. Апресин. – М. : Наука, 1974. – 367с.

Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина

(на материале терминологии средств массовой информации) [Текст]/ /

М. Н. Володина. – М. : МГУ, 2000. – 128 с.

Мазницький А.С. Геодезичний моніторинг і прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 [Текст]/ / А.С. Мазницький; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 33 с.

Сорока, Л. Г. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : геодезія, картографія, землеустрій[Текст]/ / Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 112 с.

Суперанская, А. В. Общая терминология: вопросы теории. [Текст]/ /

А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – 2-е изд. стер. – М. : Наука, 1989. – 246 с.

Татаринов, В. А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: очерк и хрестоматия[Текст]/ / В. А. Татаринов. – М. : Московский Лицей, 1994. – 408 с.

Benennungen und Definitionen im deutschen Vermessungswesen: Fachwörterbuch. - Frankfurt/Main: Institut für Angewandte Geodäsie, 2010

Langenscheids Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Berlin ; München ;Wien ; Zürich ; New York : Langenscheids, 2003. – 1216 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences