# # ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МІЖМОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОМОНІМІВ | Харченко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МІЖМОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОМОНІМІВ

С В Харченко, Ю І Марко

Анотація


У статті розглядається поняття міжмовної омонімії, проблеми під час перекладу міжмовних омонімів, виокремлюються основні способи та специфіка їх перекладу на основі аналізу конкретних граматичних конструкцій, детально описуються особливості перекладу при врахуванні предметно-логічного, понятійного змісту, емоційно-експресивних слів та їх стилістичних характеристик, слів з негативним експресивним значенням, розглядаються такі перекладацькі прийоми як «нейтралізація», «згладжування», «нівелювання» стилістичних засобів, використаних у тексті оригіналу, використання коментарів про реалії, еквівалентний переклад (словникові відповідники та синонімічна заміна.

Ключові слова


міжмовна термінологічна омонімія; «хибні друзі перекладача»; еквівалентний переклад; стилістична нейтралізація; терміносистеми омонімів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко, О. В. Проблематика міжмовної енантіосемії у слов’янських мовах [Текст] / О. В. Бабенко // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького національного університету. — Вип. 9. — 2013. — С. 11–16.

Борисова, Л. И. Ложные друзья переводчика: Общенаучная лексика: Английский язик : уч. пособ. по научно-техническому переводу [Текст] / Л. И. Борисова. – М. : НВИ-Тезаурус, 2002. – С. 67.

Корунець, І. В Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник[Текст/ І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – С. 29

Краснов, К. В. Англо-русский словарь «ложных друзей переводчика» =English Russian Dictionary of «False Friends» by K. V. Krasnov [Текст] / К. В. Краснов. – M. : ЭРА (издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской), 2004. – 80 с.

Виноградов, В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) [Текст] / В. С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

Мирошниченко, В. М. Проблеми перекладу «хибних друзів перекладача» з англійської мови на українську [Текст] / В. М. Мирошниченко // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2011. – № 2/10 (50). – С. 43‒48.

Пономаренко, В. В. Особенности перевода ложных друзей переводчика лексико-семантического поля «туризм» [Текст] / В. В. Пономаренко // Молодой ученый. – 2015. – № 18. – С. 527‒529.

Шаблій, О. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем) // Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 [Текст] / Олена Шаблій. – К., 2002. – 17 с.

Шинкарук, В. Д. Словотвірна ідентичність української термінології:монографія [Текст]/ В.Д.Шинкарук. А.В.Ткач. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 200 с.

Академічний тлумачний словник (1970-1980) [Електронний ресурс]: онлайн-версія «Словника української мови» в 11 томах. – Режим доступу: http://www.sum.in.ua/

Онлайн-словник. ABBYY Lingvo-Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lingvo.ua/uk

Словари и энциклопедии на Академике [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dic.academic.ru


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences