# # ПІДГОТОВКА АГРАРНИХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАВДАННЯ | Шинкарук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ПІДГОТОВКА АГРАРНИХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАВДАННЯ

В Д Шинкарук, О Ю Балалєва

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність підготовки фахівців зі спеціальності «Журналістика» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, зумовлену потребою сучасного суспільства у висококваліфікованих журналістах нової формації, які володіють високою гуманітарною культурою і спеціальними знаннями в галузі аграрних наук, мають креативне мислення, мотивовані до сталого професійного розвитку, здатні коректно та об’єктивно опрацьовувати, інтерпретувати і поширювати інформацію про події, проблеми, тенденції розвитку сільського господарства в Україні та за кордоном. На засадах компетентнісного підходу розкрито змістові аспекти підготовки журналістів у НУБіП, окреслено її специфіку, перспективи та завдання.


Ключові слова


журналістика; спеціальність; стандарт вищої освіти; професійний стандарт; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрна журналістика «під прицілом» : вітання експертів до Дня журналіста [Електронний ресурс] // AgroPolit.com. – 2016. – Режим доступу : https://agropolit.com/spetsproekty/117-agrarna-jurnalistika-pid-pritsilom--vitannya-ekspertiv-do-dnya-jurnalista.

Костриця, Н. М. Гуманітаризація аграрної освіти в контексті освітніх змін [Текст] / Н. М. Костриця // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 256 – 262.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти [Електронний ресурс] / [уклад.: І. Балуба та ін.] // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. – 2016. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555-.

Михайлов, Ю. Підвищення кваліфікації аграрних журналістів [Електронний ресурс] / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2008. – Режим доступу : http://propozitsiya.com/ua/pidvishchennya-kvalifikaciyi-agrarnih-zhurnalistiv.

Носке, Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підручник [Текст] / Г. Носке. – К. : Академія вільної преси, 2017. – 312 с.

Паспорт професії «Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації». Професійний стандарт: скорочена версія [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу : http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/

zhurnalist_multimediynih_vidan.pdf.

Поздравляем аграрных журналистов с профессиональным праздником! [Електронний ресурс] / підгот. Н. Ключникова // AgroNews. – 2015. – Режим доступу : http://agronews.ua/node/54269.

Потятиник, Б. Інтернет-журналістика : навч. посіб. [Текст] / Б. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.

Різун, В. Журналістська освіта в Україні [Електронний ресурс] / В. Різун // Українське журналістикознавство. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 43–48. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1096.

Різун, В. В. Модерна журналістика потребує нової науки про неї / В. В. Різун // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Т. 56. – С. 3.

Стандарт вищої освіти України з підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» : проект [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. – 2016. Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html.

Шейбе, С. Медіаграмотність. Критичне мислення у медійному світі : підручник [Текст] / С. Шейбе, Ф. Рогоу / Перекл. з англ. С. Дьома ; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К. : Академія вільної преси, 2017. – 319 с.

Шинкарук, В. Д. Пріоритети роботи гуманітарно-педагогічного факультету у системі професійної підготовки фахівців НУБіП України / В. Д. Шинкарук [Текст] // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2015. – Вип. 1 (64). – С. 324–335.

Universities’ contribution to the Bologna Process. An introduction [Електронний ресурс] / Ed. by Ju. Gonzalez, R. Wagenaar // Tuning Educational Structures in Europe. – 2008. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences