# # ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ | Горбонос | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ

О В Горбонос

Анотація


Дослідження присвячене аналізу наукових поглядів на теоретичний концепт жанрової парадигми літературної казки як геноодиниці вітчизняного літературного процесу, зокрема проблеми синтезу її провідних функціональних структурних елементів: індивідуально-авторського начала та поетики народної казки, що і зумовлює генологічний потенціал даного жанру. Спираючись на конкретні наукові дослідження літературної казки, поєднуючи теоретичний та історико-літературний аспекти дослідження, у статті розкриваються передумови, специфіка та неповторність дифузійного синтезу домінантних структурних елементів даної геноодиниці. Зазначаємо, що саме їх діалектична єдність і сприяє ефективному процесу формування та функціонування усіх жанрових різновидів літературної казки у світовому та вітчизняному літературному просторі. Базис даного художнього феномену – наявність суб’єктивності даної геноодиниці та звернення у процесі її творення до поетичної системи народної казки та їх синтез у жанровій матриці літературної казки.


Ключові слова


народна казка; літературна казка; міф; синтез; суб’єктивність; аналіз-порівняння; жанрові різновиди

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтін. – М. : Наука, 1979. – 415 с.

Галич О. Теорія літератури [Текст] / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Докинз Р. Эгоистичный ген [Текст] / Р. Докинз. – М., 1993 – 204 с.

Копистянська Н. Х. Відмінність у хронотопі фольклорної і літературної казки [Текст] / Н. Х. Копистянська // Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. – Львів : ПАІС, 2005. – С. 87–92.

Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки [Текст] / М. Н. Липовецький. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 184 с.

Літературознавчий словник-довідник. [Текст]. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – С. 321–322.

Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. – М. : Просвещение, 1992. – Т. 2. – 719 с.

Нагишкин Д. Сказка и жизнь: письма о сказке [Текст] / Д. Нагишкин. – М. : Детгиз, 1957. – 269 с.

Неелов Е. Н. Сказка, фантастика, современность [Текст] / Е. Н. Неелов. – Петрозаводск : ПГУ, 1987. – 275 с.

Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти) [Текст] / Н. Тихолоз. – Львів : ТзОВ «Поліграфія», 2005. – 316 с.

Толкин Дж. P. Р. О волшебных сказках [Текст] / Дж. P. P. Толкин // Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки. – М., 1991. – С. 225–247.

Ярмиш Ю. Ф. У світі казки [Текст] / Ю. Ф. Ярмиш. – К. : Рад. письменник, 1975. – 142 с.

Zipes J. D. When dreams comes true: classical fairy tales and their tradition. / J. D. Zipes. – NY., 1999. – 305 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences