# # МНЕМОГРАФІЯ ФІКЦІЙНОГО СУБ'ЄКТА ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ КІНЦЯ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. КІНЬЯРА «САЛОН У ВЮРТЕМБЕРЗІ») | Павленко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

МНЕМОГРАФІЯ ФІКЦІЙНОГО СУБ'ЄКТА ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ КІНЦЯ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. КІНЬЯРА «САЛОН У ВЮРТЕМБЕРЗІ»)

Ю Ю Павленко

Анотація


Актуальність дослідження визначена посиленням уваги до питання особистісного письма в сучасній гуманітарній науці. В умовах сучасного стану культури, коли питання ідентичності суб’єкта стоїть особливо гостро, письмо про Себе героя художнього твору виявляється плідним джерелом дослідження функціонального значення особистісного письма людини. Роман Паскаля Кіньяра «Салон у Вюртемберзі» («Le Salon du Wurtemberg») репрезентує письмо про Себе фікційного суб'єкта у варіанті мнемографії. Мета статті полягає у аналізі поетикальної своєрідності та розкритті функціонального значення письма про Себе в процесі конструювання ідентичності суб'єкта в романі «Салон у Вюртемберзі».

Дослідження спирається на аналіз структури роману, нарації та функціонування топосу дому, що передбачало оперування структурним методом, метод феноменологічної метафори та методом накладання культурних полів. Маркери письма як модусу оповіді та естетичної роботи героя в романі П. Кіньяра розглядаються у порівнянні з іншим його романом «Carus, або той, хто дорогий своїм друзям», у якому форма щоденника не несе конструктивного значення. Мнемографія героя тлумачиться як демаскування Я. Через письмо реалізується робота пам’яті – письмо стає обхідною дорогою, на якій пам'ять-мука заміщується теплими спогадами про радісні моменти. У романі  П. Кіньяра топос дому маркований оніризмом. Мнемографія створює на письмі нове бачення героєм світу, в якому відсутній лінійний час, натомість з кадрів-складаночків можна постійно утворювати калейдоскоп історії свого життя. Робота письма, що стимулює розгортання пам'яті і трансформує оніричність спогадів (кожен герой його історії має власну версію кадрів минулого) у реалістичність, спонукає метаморфози топосу будинку в Бергхеймі — від нелюбого місця до свого дому для Карла. Тож письмо в романі «Салон у Вюртемберзі» виконує цілий комплекс завдань, спрямованих на пізнання героєм Себе та надає багатий метафорами матеріал для дослідження фігури homo scribens.

Ключові слова


французький роман; мнемографія; письмо про Себе; фікційний суб'єкт; пам'ять; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерида, Ж. Письмо та відмінність [Текст] / Ж. Дерида. – К.: Основи, 2004. – 600 с.

Женетт, Ж. . Фигуры. В 2-х томах [Текст] /Ж. Женетт. – М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— Т. 2. – 452 с.

Мацюк, А. Музичний код у романі Паскаля Кіньяра «Всі ранки світу»[Text] // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Філологія” . – 2016. – № 74. – С. 308 – 313.

Киньяр П. Салон в Вюртенберге: Роман / П. Киньяр. – СПб.: «Азбука-классика», 2008. – 480 с.

Фуко, М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / М. Фуко. . – СПб.: « A - cad» АОЗТ «Талисман», 1994. – 406 с.

Froehlicher, C. À la recherche de l'origine : l'Écriture du souvenir dans Le salon du Wurtemberg de Pascal Quignard et le projet proustien [Text] // Relief - revue électronique de littérature française. – 2013. – 7(2). – P. 128–138. doi : http://doi.org/10.18352/relief.880

Quignard, Р. Le Salon du Wurtemberg[Текст] / Р. Quignard. – Paris: Gallimard, 1986. – 372 p.

Richard, J.-P. Pages Paysages. Microlectures II. – Paris, Éditions du Seuil, 1984. – 256 р.

Vuong, L. L’enfant fétiche dans l’œuvre de Pascal Quignard [Text] // Littératures. – 2013. – № 69. – Р. 107-122. doi :

4000/litteratures.148

Pascal Quignard et l’amour [Text] // Littératures. – 2013. – № 69. – doi : 10.4000/litteratures.148


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences