# # FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OF ADULTS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL GLOBALIZATION* | Вікторова | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OF ADULTS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL GLOBALIZATION*

Л В Вікторова, О В Захуцька

Анотація


The article deals with the content of foreign language education in different countries. There are presented the basic strategies, trends and forms of foreign language education of different categories of adults as well as the purpose and structure of language courses at specialized institutions. There are described peculiarities of language training centers for different categories of adults, special features of translation services functioning.


Ключові слова


foreign language education; learning strategies; foreign experience; foreign language; informal adult education

Повний текст:

PDF

Посилання


Education for Global Leadership: The Importance of International Studies and Foreign Language Education for U.S. Economic and National Security Електронний ресурс / Gross P. W., Lewis W. W., Arnof I. et al..  Committee for economic development. – Washington : USA, 2006. – 69 p.  Режим доступу: https://www.ced.org/pdf/Education-for-Global-Leadership.pdf. – Назва з екрану. – (05.04.2017).

Panetta L. E. Foreign Language Education: if ‘scandalous’ in the 20th Century, what will it be in the 21st Century? Електронний ресурс. – 1999.  Режим доступу:

https://web.stanford.edu/dept/lc/language/about/conferencepapers/panettapaper.pdf. – Назва з екрану. – (05.04.2017).

Вікторова, Л. В. Організаційні засади та зміст фахової іншомовної підготовки у Франції [Текст]/ Л. В. Вікторова // Педагогічні науки. – Харків, 2016. – Т. 2, Вип. LXIX. – С. 21–28. – Режим доступу:

file:///C:/Users/Lesya/Downloads/znppn_2016_69(2)__6%20(1).pdf

Вікторова, Л. В. Особливості іншомовної підготовки співробітників спеціальних відомств Німеччини [Текст]/ Л. В. Вікторова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Іншомовна підготовка у світі та Україні. Серія «Філологічна». – Вип. 62. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 64-67. – Режим доступу: file:///C:/Users/Lesya/Downloads/Nznuoaf_2016_62_24.pdf.

Мамчур, К. В. Зарубіжний досвід навчання військових фахівців арабській мові [Текст]/ К. В. Мамчур // Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти.  2012.  № 2.  С. 6167.

Мамчур, К. В. Урахування відносної складності іноземних мов у процесі формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців управління у міжнародних відносинах [Текст]/ К. В. Мамчур // Креативна педагогіка. Наук.-метод. зб. / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2010. – Вип. 3. – С. 5964.

Юрчук, И. Практика языковой подготовки в военных учебных заведениях иностранных государств [Текст] / И. Юрчук, А. Стрелецкий // Зарубежное военное обозрение. – 2009.  № 3. – С. 2228.

The Secret Intelligence Service (SIS) | MI6 Електронний ресурс.  Режим доступу: http://www.eliteukforces.info/mi6/. – Назва з екрану. – (05.04.2017).

Viktorova, L. V. Organizational and methodical aspects of teaching foreign students [Текст] / L. Viktorova // ScienceRise : Pedagogical Education. – 2016. – № 7 (3). – P. 22-27.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_7_6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences