# # МОВНО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ | Максимчук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

МОВНО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

В С Максимчук

Анотація


У статті проаналізовано сучасні погляди німецьких мовознавців щодо основ мовної дидактики, про основні вимоги до проведення навчального заняття з німецької мови, про зв'язок її з лінгвістикою, психологією і педагогікою. Розглянуто мовнодидактичні концепції і теорії, які розвивалися після 1945 р. і можуть становити інтерес для вітчизняних науковців.

Встановлено, що в ФРН мовна дидактика виокремилась, починаючи з 1970-х років у самостійну галузь науки.

Досліджено прогнози німецьких фахівців щодо перспектив розвитку і місця німецької мови у ХХІ ст. у Європі і в світі.

Проте, можна вважати, що мовній дидактиці ще не вдалося сформувати переконливі концепції навчального заняття з німецької мови, які відповідають різним мовним компетенціям. 

Ключові слова


мовна дидактика, теорія виховуючого навчання, емпіричні дослідження, друга іноземна мова, багатомовне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром./Упорядники: Андреєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.

Bartnizky, Horst. (2014). Sprachunterricht heute. Sprachdidaktik, Unterrichtsbeispiele. Planungsmodelle/ Horst, Bartnizky. Frankfurt/M, 235.

Goer, Charis; Köller Katharina (2014). Fachdidaktik Deutsch. Grundlage der Sprach- und Literatur. Didaktik./ Charis, Goer. Stuttgart, 438 S.

Hochstadt, Christiane; Kraft, Andreas; Olsen, Ralph (2013). Deutschdidaktik. Konzeptionen für die Praxis/ Christiane, Hochstadt. Tübingen, Basel, 483.

Köhnen, Ralph (2011). Einführung in die Deutschdidaktik/ Ralph, Köhnen. Stuttgart, Weimar, 314.

Neuland, Eva; Peschel, Corinna (2013). Einführung in die Deutschdidaktik/ Eva, Neuland. Stuttgart, 367.

Ossner, Jakob (2008). Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung/ Jakob, Osser. Padeborn, 291.

Ulrich, Wienfried (2001). Didaktik der deutschen Sprache/ Wienfried, Ulrich. Stuttgart, 709.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences