Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з питань мовознавства, перекладознавства, теорії і методики навчання іноземних мов.

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

ISSN (print): 2413-5305

ISSN (online): 2410-9401

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ 19080-7870Р від 27.02.2009

Мови: українська, російська, англійська

Рік заснування: 2012

Кожний випуск збірника передається до Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського й інших провідних бібліотек, освітніх та наукових установ України.

Серія «Філологічні науки» входить до переліку фахових видань (філологічні науки), затверджених МОН України (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241)


Індексація: журнал включено до наукометричної бази даних наукових публікацій РІНЦ, лінцензійна угода № 165-03/2015 від 23.03.2015, зареєстровано в міжнародних наукометричних та реферативних базах даних, світових бібліотечних репозиторіях, як-от:

Index Copernicus;

BASE;

Google Scholar;

Національна бібліотека ім. В. Вернадського;

Cosmos Impact Factor;

Global Impact Factor;

Academic Resourse Index. ResearchBib;

Electronic Journals Library;

Bibliotek Hamburg;

Bibliothekssystem Universitat Hamburg; LIVIVO;

Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB);

GIGA Informationszentrum;

Hochschule Hannover University of Applied Sciences and Arts;

ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences

 

Імпакт-фактор журналу:

ICV 2014: 59.45
Standardized Value: 6.16

Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20130.343
20140.454 3 корпус НУБіП України№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки


Обкладинка