Том 206 (2014)

Вісник НУБіП. Серія "Філологічні науки"

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ОСНОВНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ РЕАЛЬНО-ІНДИКАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ ДИКТУМУ PDF
В.Д. Шинкарук 7-16
СЕНСОРНЕ МАСКУВАННЯ І ЙОГО ПРОЕКЦІЯ У МОВІ. ТІНІ ЗАБУТИХ ЗНАЧЕНЬ PDF
А.М. Безпаленко 16-24
МЕТАФОРА КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ PDF
М.Г. Церцвадзе 24-31
КОРЕЛЯЦІЯ ТВІРНИХ І ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ У ЛЕКСИЧНОМУ ТА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОМУ АСПЕКТАХ PDF
О.В. Артьомцев 31-38
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИХ РІЗНОВИДІВ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ АПЕЛЯЦІЇ PDF
Н. Л. Вітрук 38-46
Особливості функційно-семантичних різновидів односкладних речень апеляці PDF (English)
Ye.O. Sazonova 46-51
Семантичні та прагматичні особливості рекламних автомобільних слоганів (англ. мовою) PDF (English)
V. V. Tarasova 51-58
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ PDF
М.М. Телеки 58-68
Взаємозв'язок умов та учасників мовленнєвої ситуації та мовних елементів на прикладі політичних промов К. Райс і Б. Обами (рос. мовою) PDF (Russian)
А. В. Пугачева 68-76
СЛЕНГ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ PDF
В. Г. Чорнобай 76-82

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ПРОЗА ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
С.С. Кіраль 82-91
Тоні Моррісон: видатна письменниця афро-американського походження та особистість (англ. мовою) PDF (English)
N.O. Aristova 91-97
Сучасні тенденції розвитку канадської літератури (англ. мовою) PDF (English)
O. V. Babenko 97-101
ОСНОВНІ РИСИ ЕРОТИЧНОГО КОНЦЕПТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ШТРИХИ ДО ПРОБЛЕМИ PDF
У. В. Жорнокуй, О. С. Чіпак 102-109
АБСТРАКТНА ЛЕКСИКА В МЕМУАРНИХ ТЕКСТАХ ДМИТРА ДОРОШЕНКА PDF
Н.В. Мазур 109-114
ВІД КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЖА ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ПИСЬМЕННИКА (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТЕКСТІВ ТОМАСА БЕРНГАРДА) PDF
Н.С. Ольховська 114-120

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ ТЕКСТІВ АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ PDF
С. М. Амеліна, Н. П. Верченко 121-126
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ PDF
С. М. Амеліна, М. М. Гузинець 126-131
СЕМАНТИКА ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ПЕРЕКЛАДАХ МІЖНАРОДНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ PDF
Г.І. Сидорук 131-136
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІНШОМОВНИХ АГРАРНИХ ТЕКСТІВ PDF (English)
Г. І. Сидорук, О. І. Блажанова 136-142
Проблеми використання двомовних словників у перекладі (англ. мовою) PDF (English)
O. V. Ivanova 142-147
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДНОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ 50х –60х рр. XX СТОЛІТТЯ PDF
Г. О. Скалевська 148-155

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Результати викладацької діяльності (англ. мовою) PDF (English)
N. A. Sura 155-160
Особливості проведення профорієнтаційної роботи британськими ветеринарними ВЗО PDF
О.М. Канівець 160-163
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ НАВИЧОК КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Т.В. Крамаренко, О.В. Литвинова 163-170
Іншомовна освіта в Казахстані в умовах культурного різноманіття (англ. мовою) PDF
M.I. Kudritskaya 170-176
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВНЗ PDF
О.С. Резунова 176-182
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВНЗ PDF
В.А. Кулько 183-188
Використання вправ на зворотній переклад на заняттях з навчання читати (англ. мовою) PDF (English)
О.V. Solovyova 188-194
МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ PDF
О.А. Стукало 194-199