Том 215 (2015)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Особливості категорії предиката кількості у структурі диктуму PDF
В.Д. Шинкарук 7-14
Вокалічні зміни у слові як прояв сенсорного маскування PDF
А. М Безпаленко 14-26
«Земля» і «хліб» як мовно-естетичні знаки української культури PDF
Н.М. Костриця 26-33
Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень PDF
С. В. Харченко 33-39
Семантичні й структурні особливості звуконаслідувальної лексики (на матеріалі української й англійської мов) PDF
О.В Бабенко, О.В. Іванова 39-46
Семантичні та прагматичні особливості туристичних слоганів PDF
В.В. Тарасова 46-53
Визначальні чинники вираження номінацій адресанта епістолярію PDF
М. М. Телеки 53-63
Фонетичні стилістичні прийоми у творі Ф. Скотта Фітцджеральда «По той бік раю» (англ.мовою) PDF
В. В. Данілова, К.А. Шалбаєва 63-69
Стилістичні особливості польських говірок сіл Сяберка і Гречани в Україні PDF
О.В. Захуцька, Л. В Янушевська 69-75
Молодіжний сленг у сучасному комунікативному просторi PDF
О. М. Тепла, Т.В. Петриченко 75-81
Терміносистема модельного бізнесу в сучасній німецькій мов PDF
В. О. Устінова 81-87
Деякі особливості офіційного письма в сучасній англійській мові (англ.мовою) PDF
О.В. Соловйова 87-91
Лексична синонімія в текстах соціальної реклами PDF
О.І. Бугайова 91-100

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Письменник і критик: з історії творчої співпраці Івана Чендея й Костя Волинського (за архівними матеріалами) PDF
С.С. Кіраль 100-110
Рецепція літератури англо-саксонського періоду в контексті сучасного погляду (англ. мовою) PDF
Н.О. Арістова 110-116
Демонічна жінка як альтернатива трактування фемінних персонажів у збірці «Сон із дзьоба стрижа» Володимира Даниленка PDF
У. В. Жорнокуй 116-123
Історія становлення та структурно- семантичне новаторство представників англійськомовної конкретної поезії PDF
Г. О. Скалевська 123-130

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Особливості перекладу ветеринарної лексики з німецької та англійської мов українською PDF
С. М. Амеліна, Д.А. Вороніна 130-135
Лексичні заміни при перекладі текстів аграрного спрямування у сфері зовнішньоекономічної діяльності… PDF
С. М. Амеліна, В.O Кашперська 135-140
Використання перекладацьких модуляцій при перекладі текстів агрохімічного спрямування PDF
Л.В. Жукова, В.І. Стригуненко 140-147
Німецькі запозичення в українській мові як одна з причин перекладацьких труднощів PDF
С.В Харченко, Н.С. Юрченко 147-154

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов: історико- дидактичний аспект PDF
О.В. Малихін 154-159
Системність у вивченні латинської мови на шляху формування універсальності сучасних знань PDF
І.І. Вакулик 159-166
Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної та іноземної мови в початковій школi PDF
О.В Захуцька, Т. П. Іванюк, І.М. Рутинська 166-173
Інновації в управлінні якістю сучасної освіти (англ. мовою) PDF
Н. C Харчук, Н. Ю. Ямнич 173-178
Реалізація принципів професійної лінгводидактики у викладанні латини на агробіологічних факультетах PDF
О. Ю. Балалаєва 178-186
Класифікація міжнародних іспитів з англійської мови за їх специфікою PDF
М. Є. Люлько 186-192
Використання мультимедійних презентацій в автономному вивченні іноземної мови PDF
Є. С. Іжко 192-200
Модель вдосконалення іншомовних комунікативних навичок майбутніх механіків- аграріїв (англ. мовою) PDF
К. Г. Якушко 200-206