Том 248 (2016)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Оцінний компонент в лексичному значенні слова PDF
В.Д. Шинкарук 6-14
П.О.Лавровський про природу й походження редукованих голосних PDF
В.А. Глущенко 14-21
Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові PDF
С. В. Харченко 21-30
Прізвищева система середньоанглійського періоду як джерело вивчення апелятивної лексики: лінгвістичні й соціально-історичні аспекти PDF
О. Я. Добровольська 30-46
Процеси асиміляції англійських запозичень у сучасній українській мові PDF
О.В. Бабенко, С. В Ільїн 46-52
Чинники формування мовної та мовленнєвої компетенцій PDF
І. І Вакулик 52-57
Об’єктні та суб’єктні інфінітиви в ролі додатка PDF
Н. Ф. Грозян 57-65
Епонімічні терміни: збереження культурно-історичної інформації та пам’яті народу PDF
М. М. Телеки 65-77
Засоби реалізації та загальні тенденції розвитку традиційно-історичного принципу письма в українській і корейській орфографії з XV до ХХІ ст PDF
О. С. Аліменко 77-87
Лінгвокомунікативні цінності української та англійської культури… PDF
К. П. Сергієнко 87-94

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Внесок Михайла Грушевського в організацію української науки. PDF
Л.В. Шинкарук 94-103
Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини PDF
Н. Д. Ковальчук 103-110
Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І. Франка, Лесі Українки, В. Свідзінського PDF
Г. Л. Токмань 110-121
Стилістичні прийоми психологічного зображення персонажів у Романі Френсіса Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі» PDF
О.В. Бабенко, Є. С. Марчуков 121-126
Педагогічна концептосфера Івана Франка: Історія вивчення і стан рецепції PDF
В. І. Микитюк 126-136
Модерністські тенденції в графічному романі Алана Мура «V – означає вендета»… PDF
О. В. Чайковська, Л. А. Чухно 136-142
Михайло Грушевський – центральна постать в українській політико-правовій думці кінця ХІХ–першої третини ХХ ст. PDF
О.В. Шинкарук 142-150
Жанрова специфіка книги віршів … PDF
М. С. Сахневич 150-156

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Структурно-семантична характеристика англійських термінів підмови ветеринарії у контексті україномовного 4 перекладу PDF
С. М Амеліна, І. М. Гопак 156-161
Лексико-семантичні особливості німецьких термінів рослинництва і їх переклад PDF
В. О. Овчаренко 161-166
Особливості перекладу німецьких текстів аграрного спрямування в аспекті перекладацьких трансформацій… PDF
Л. В Жукова, М. Ю. Зайцева 166-173
Встановлення перекладної взаємовідповідності англійських і українських термінів аграрної економіки PDF
Г.І Сидорук, Н. О. Булка 173-179
Труднощі перекладу аграрних термінів з англійської на українську мову PDF
Н. А. Глуховська 179-185

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Іншомовна освіта в Канаді: специфіка та механізми регулювання PDF
Ю. О. Дем’янова 185-191
Прийоми і стратегії навчання німецької мови (з досвіду зарубіжної методичної науки)… PDF
В. С. Максимчук 191-200