№ 272 (2017)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ PDF
Л С Козуб 6 - 11
НАЗВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РОДИЛЬНОЮ ОБРЯДОВІСТЮ, В ГОВОРАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
О Д Пискач, О М Гвоздяк 12 - 22
NAMES OF FAMILY RELATIONS IN PETTY NOBILITY VILLAGE OF SIABERKA IN ZHYTOMYR REGION PDF
О В Захуцька 23 - 29
THE COGNITIVE COMPONENT OF COMMUNICATIVE ROLES IN INSTITUTIONAL DIALOGUE PDF
Т А Пастернак 30 -37
ДЕКІЛЬКА МІРКУВАНЬ ПРО ІМАНЕНТНІ ДЖЕРЕЛА ТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВІД ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА БАРОКО ДО НОВІТНІХ СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
О М Ситько 37 - 43
СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Н В Яременко 44 - 52
СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ В ТЕКСТАХ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ВПЛИВУ PDF
о І Бугайова 52 - 61
КРИТЕРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО ОПИСУВАННЯ НАЗВ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ * PDF
В Д Шинкарук, С В Харченко 62 - 69
ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ПАРКІВ І СКВЕРІВ КИЄВА: ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ PDF
І І Вакулик, О В Шинкарук 70 - 76
СУЧАСНА ТЕРМІНОГРАФІЯ, ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМАТИКА PDF
О В Іванова 77 - 83
ЛІНГВІСТИЧНЕ ОПИСУВАННЯ ДВОКОМПОНЕНТНИХ І ТРИКОМПОНЕНТНИХ БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ: СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ PDF
М І Личук, О В Захуцька 84 - 89
ПOЛІCЕМІЯ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙCЬКOЇ МOВИ PDF
А В Найдьонова 89 - 96
ДО ПИТАННЯ РОЛІ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
С б Христюк, Л О Шанаєва-Цимбал 96 - 103
АНАЛІЗ НОВИННИХ КОДІВ ЗА СТАНДАРТАМИ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРЕСИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
О Ю Балалаєва 103 - 110
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ І ЗАВДАННЯ ЖУРНАЛІСТИКИ: СЛУЖИТИ СУСПІЛЬСТВУ ПРАВДОЮ PDF
В В Чекалюк 111 - 119

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ОСОБЕННОСТИ АВТОБИОГРАФИЗМА В «MON PORTRAIT» Ж.-Ж. РУССО PDF
Е К Ковалева 119 - 124
ПОЕТИКА ХРОНОТОПУ В ОПОВІДАННІ В. ПІДМОГИЛЬНОГО «СТАРЕЦЬ» PDF
Н л Павлюк 124 - 132

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ ІНФОРМAЦІЙНО-КОМУНІКAТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НA ФAКУЛЬТЕТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ PDF
О Г Пономаренко 133 - 140
ПРО ВІДБІР ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИКУ ВИКЛАДАННЯ ДЕКЛАМАЦІЙНОГО СТИЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗОК З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ PDF
Б І Рубінська 140 - 150
CУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Г А Чередніченко 151 - 159
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ НОВИХ ВИКЛИКІВ І ВИМОГ ДО ОСВІТНІХ СИСТЕМ PDF
Л О Шанаєва-Цимбал, С Б Христюк 160 - 166
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО-ЗООРІЄНТОВАНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н А Глуховська 166 - 172

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКИХ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У АГРАРНІЙ ПІДМОВІ PDF
С М Амеліна, Т С Кривошей 173 - 180
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕВФЕМІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ PDF
О В Бабенко, Ю М Бумар 180 - 186
ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ НІМЕЦЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Н В Білоус, С В Котик 186 - 193
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ КАЗОК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Н В Білоус, А І Харчук 193 - 198
ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ І ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В С Максимчук 198 - 206
МІЖМОВНІ ОМОНІМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Г І Сидорук, Н А Шостак 206 - 212