НВ НУБІП УКРАЇНИ. Серія «Педагогіка, психологія, філософія

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання педагогіки, методики викладання, психології філософії

ISSN (print): 2222-8624

ISSN (online): 2413-5321

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17092-5862 Р від 28.09.2010

Рік заснування:  2010 

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Збірник наукових праць «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія»

включено до переліку наукових фахових видань з педагогічних наук (Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528).

 

GoogleScholar

h-індекс - 3

 
№ 267 (2017): Науковий вісник НУБіП України. Серія "Педагогіка, психологія, філософія"

У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів і аспірантів  з актуальних питань педагогіки та психології.

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ PDF
О. А. Біда 9-15