# # ЧИННИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ МОЛИТОВНОГО ТЕКСТУ | Климентова | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЧИННИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ МОЛИТОВНОГО ТЕКСТУ

О.В. Климентова

Анотація


Статтю присвячено вивченню вербального сугестивного потенціалу українськомовних молитов. У дослідженні науково доводиться генологічна спорідненість молитовних текстів з іншими сугестивними текстами за ознакою наявності в них механізмів вербального сугестивного впливу на всіх рівнях організації. Особливу увагу приділено синтаксичному рівню мовної експлікації. Виявлені основні механізми сугестування тексту молитви: надмірно сегментована структура речень, однотипність структурних компонентів і семантичне накопичення, паралогічні типи зв'язку між частинами складного речення тощо.

 


Ключові слова


молитва; вербальна сугестія; механізм впливу; синтаксис; парцеляція; паралогізація; синтаксичні асоціати; інтенсифікація вербального позитиву

Повний текст:

PDF

Посилання


Евхологіон або Требник цебто Чини Святих Таїнств, Благословення, Освячення та інші Церковні Моління на різні потреби. Ч.1. – Вінніпег: Видання Української Греко-Католицької Церкви в Канаді, 1954. – 340 с.; а) Ч.2. – Вінніпег: Видання Української

Греко-Католицької Церкви в Канаді, 1960. – 324 с.

Климентова О.В. Вербальна сугестія та емоції (на матеріалі українських молитов) // О. В. Климентова. – К.: Карбон ЛТД, 2012. – 320 с.

Ковалевська Т.Ю. Актуальні напрями дослідження вербального впливу / Т.Ю. Ковалевська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 3. – С.110 – 117.

Кутуза Н.В. Формула впливу рекламного дискурсу / Н.В. Кутуза // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 3. – С.138 – 145.

Мала філологічна енциклопедія: [укл.: О.І.Скопненко, Т.В. Цимбалюк]. – К.: Видавництво «Довіра», 2007. – 478 с.

Молитовник. – К. : Вид. відділ УПЦ Київського Патріархату, 2009. – 507 с.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017