# # ОСОБЛИВОСТІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ТА РЕКЛАМНОЇ ЛЕКСИКИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ | Бабченко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ТА РЕКЛАМНОЇ ЛЕКСИКИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Н.В. Бабченко

Анотація


У статті розглянуто особливості вокабуляру мас-медійного дискурсу, та зокрема номінативних одиниць графічного рівня, що використовуються в сучасній французькій рекламі. Авторка доходить висновку про особливу варіативність різнорівневих мовних засобів, що використовуються для оформлення рекламного медіатексту. У той час як основу новинного медіатексту складають лексичні одиниці загального словника французької мови та термінологія, у рекламному медіатексті, покликаному, зокрема, стимулювати певні емоції у аудиторії, широко застосовуються різноманітні аудіовізуальні засоби, до створення мовних одиниць графічного рівня включно.

 


Ключові слова


графіка; орфографія; візіограма; параграфемні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабченко Н.В. Особенности современных средств фиксации информации на письме. / Н.В.Бабченко // Теоретические и методологические проблемы филологии. – Алматы, 2015. – С. 221-225.

Кудрявцева Л.О. Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія – вплив – маніпуляція/ Л.О. Кудрявцева // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 58-66.

Лавренюк В.В. Сучасна реклама: мовний аспект / В.В.Лавренюк // Дивослово. – Київ, 2008. - № 6 – С. 34 – 35.

Романов А.А. Концепция современной рекламной деятельности /

А.А.Романов // Маркетинг, 2004. – № 5. – С. 7 – 21.

Ситдикова І.В. Характерні тенденції орфографії неологізмів у мові

французької реклами. / І.В.Ситдикова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. ‒ К. : КДЛУ, 2001.- № 6. – С.88-94.

Харченко О.В. Особливості розвитку сучасної журналістської термінології англійської мови / О.В.Харченко // Автореф. дис. канд. філол. наук. – К., 1999. – 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017