# # ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ | Вітрук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

Н.Л. Вітрук

Анотація


У статті окреслено лексико-семантичне наповнення односкладних речень репрезентації в сучасній українській літературній мові. Виявлено, що носієм основного семантичного значення в номінативних одиницях є головний член речення, лексичне значення якого може бути надзвичайно різне, оскільки спрямоване на констатацію об’єктів навколишньої дійсності.

 


Ключові слова


односкладні іменні речення; односкладні речення репрезентації; головний член речення; семантична структура речення; лексико-семантичне наповнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Арват Н. М. Про лексичне наповнення структурних схем простого речення / Н. М. Арват // Мовознавство. – 1973. – № 4. – С. 42–49.

Вітрук Н. Л. Стилістичні параметри використання односкладних речень репрезентації та апеляції у біблійних текстах / Надія Вітрук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. – С. 90–96.

Колшанский Г. В. Контекстная семантика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1980. – 149 с.

Сушинська І. М. Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Сушинська Ірина Михайлівна ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017