# # COMPUTER LEXICOGRAPHY: PROBLEMS AND PROSPECTS | Іванова | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

COMPUTER LEXICOGRAPHY: PROBLEMS AND PROSPECTS

О.В. Іванова

Анотація


У статті розглянуто умови виникнення комп’ютерної лексикографії, її роль у сучасному суспільстві та динаміку розвитку. Обґрунтовано переваги комп’ютерної лексикографії порівняно з традиційною лексикографією. Окрема увага зосереджується на задачах, що стоять перед укладачами електронного словника. Подана класифікація електронних словників. Визначено основні завдання й проблеми цієї лексикографічної галузі.

 


Ключові слова


комп’ютерна лексикографія; традиційна лексикографія; електронний словник; база даних; класифікація; укладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Білятинська І. Компютерна лексикографія як перспективний напрямок розвитку процесу укладання словників / І. Білятинська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prlingv.at.ua/publ/komp_juterna_leksikografija_jak_perspektivnij_

naprjamok_rozvitku_procesu_ukladannja_slovnikiv/1-1-0-7

Іванова О.В. Основи укладання галузевих глосаріїв. Курс лекцій : навч. посібн. / О.В. Іванова. – К. : ЦП «Компринт», 2014. – 202 с.

Перебийніс В.І. Традиційна та комп’ютерна лексикографія. Навчальний посібник / В.І. Перебийніс, В.М. Сорокін. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 218 с.

Широков В.А. Компютерна лексикографія / В.А. Широков. – Київ: Наукова думка, 2011. – 351 с.

Granger S. Electronic lexicography: From challenge to opportunity / S. Granger. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/

_Electronic_lexicography_From_challenge_to_opportunity ]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017