# # ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТУРИСТСЬКОГО ЖАРГОНУ | Івахненко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТУРИСТСЬКОГО ЖАРГОНУ

Т.П. Івахненко

Анотація


У статті репрезентовано лексико-семантичні групи туристського сленгу; досліджено основні джерела його поповнення; з’ясовано словотворчі засоби сленгової лексики туризму; встановлено сленгові відповідники (синоніми).

Ключові слова


субкультура; лексико-семантичне поле; професіоналізми; жаргонізми; арготизми; сленг; туристський сленг; сленгові відповідники (синоніми); словотворчі засоби сленгової лексики туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Форми культури. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // buklib.net /books/24457/.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К. : «Либідь», 1993. – 248 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Громʼяк, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017