# # ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПТИ В ПОВОЄННІЙ ЛІРИЦІ МИХАЙЛА СИТНИКА | ВАСИЛИШИН | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПТИ В ПОВОЄННІЙ ЛІРИЦІ МИХАЙЛА СИТНИКА

І. П. ВАСИЛИШИН

Анотація


У статті розглянуто екзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Михайла Ситника – одного із найяскравіших представників української еміграційної літератури ХХ ст. Виокремлено концепти, які з погляду екзистенціального аналізу домінують у бутті-у-світі особистості (у художньому тексті – ліричного героя) – відчуження, тривога, самотність, смерть – змушуючи її врешті-решт здійснити «свободу вибору», що визначатиме модус автентичного чи неавтентичного існування. Досліджено, що концепти, що домінують у ліриці поета, визначають його сприйняття реалій світу, яке трансформується у власне буття-у-світі на його найглибшому внутрішньому психологічному та художньо-філософському рівні – екзистенції поета, вираженій у поетичному слові. Проаналізовано провідні екзистенційні мотиви у творчості митця, що складають художньо-філософську основу його повоєнної лірики. Різнопланове дослідження творчої спадщини Михайла Ситника відтворює й доповнює загальну картину літературного процесу повоєнного періоду на основі вивчення творчості українських письменників в еміграції, аналізу художніх напрямів, стилів, літературно-філософських концептів, художньо-філософських тенденцій, виявляє вплив цього періоду на подальший розвиток української літератури ХХ і ХХІ століть.

Ключові слова


екзистенційно-філософські концепти; екзистенційні мотиви; парадигма буття; поетичне буття-у-світі; епоха

Повний текст:

PDF

Посилання


Астаф’єв О. Лірика української еміграції : еволюція стильових систем / Олександр Астаф’єв. – К., 1998. – 314 с.

Вірний М. Михайло Ситник. Творчі періоди поета / Микола Вірний // Українське слово. – К. : Рось, 1995. – Т. 4. – С. 432–435.

Качуровський І. «Цвіт папороті» Михайла Ситника (Радіоскрипт) / Ігор Качуровський // Ситник М. Катам наперекір : поезії, проза, спогади / [упорядн. М. Неврлий, Г. Булах]. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – С. 13–23.

Координати. Антологія сучасної української поезії на заході : [у 2 т] / [упор. Богдан Бойчук і Богдан Т. Рубчак]. – Нью-Йорк : Сучасність, 1969 – Т. 2. – 1969. – 487 с.

Набитович І. Універсум sacrumʼу в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : Монографія / Ігор Набитович. – Дрогобич-Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с.

Неврлий М. З Україною в серці своєму / Микола Неврлий // Ситник М. Катам наперекір : поезії, проза, спогади / [упорядн. М. Неврлий, Г. Булах]. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – С. 13–23.

Орест М. Заповіти Ю.Клена / Михайло Орест // Українське слово. – К. : Рось, 1994. – Кн. 1. – С. 597–605. – (Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.).

Ситник М. Катам наперекір. Поезії, проза, спогади / Михайло Ситник / [упорядн. М. Неврлий, Г. Булах]. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – 448 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017