# # ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ДИРЕКТИВНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ) | ОЛЬХОВСЬКА | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ДИРЕКТИВНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ)

Н.С. ОЛЬХОВСЬКА, У.Д. БАБИЧ

Анотація


У статі здійснено перекладознавчий аналіз технічних прийомів й стратегій перекладу англомовних директивних текстів на матеріалі інструкцій з експлуатації сільськогосподарського обладнання. Класифікація стратегій перекладу за принципами перекладу: стратегія за принципом перекладу того, що зрозуміло перекладачеві; перекладацька стратегія «переклад змісту, а не букви оригіналу»; стратегія максимального відтворення змісту оригіналу; перекладацька стратегія домінування значення цілого над значенням окремих частин. Перекладознавчий аналіз тексту інструкцій до електропили STIHL MSE 140 C, газонокосарки Bosch ROTAK 320, польового комп'ютера Envizio Pro II дозволив виявити, що переклад інструкцій часто можливий шляхом використання дослівного перекладу, проте переважним типом перекладу є переклад консультативний, що включає в себе використання таких перекладацьких трансформацій, як конкретизація та додавання, що дозволяють покращити якість перекладу за умови повного розуміння перекладачем тексту інструкції. Перекладознавчий аналіз текстів інструкцій до сільськогосподарської техніки дозволив з’ясувати, що при відтворенні текстів інструкцій до цієї техніки у перекладі найбільш доцільною стратегією є стратегія максимального відтворення змісту оригіналу, хоча стратегії перекладу часто використовуються в комплексі.


Ключові слова


науково-технічний переклад; стратегія перекладу; інструкція з експлуатації обладнання; перекладознавчий аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Википедия, свободная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Руководство_пользователя

Гаражанкіна, О. М. Лексичні трансформації при перекладі текстів науково-технічної тематики (на матеріалі словника машинобудування та гірничої справи) [Текст] / О. М. Гаражанкіна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 9 (220). – Ч. ІІ. – С. 149 – 155

Кияк, Т. Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник [Текст] / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 543 с.

Комиссаров, В. Н. Лингвистика перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980. – 167 с.

Максимов, С. Є. Фактор доречності / недоречності у перекладі [Електронний ресурс] / С. Є. Максимов. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11041/1/Maksimov.pdf.

Паршин, А. Теория и практика перевода [ Текст] / А. Паршин. – М. : Наука, 2002. – 202 с.

Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж : Наказ Міністерства Палива та енергетики України № 71 від 14. 02. 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/print1260343312102250

Федоров, А. В. Основи загальної теорії перекладу : навч. посіб. [Текст] / О. В. Федоров. – М. : Вища шк., 2003. – 303 с.

Envizio Pro™ & Envizio Pro II™ Installation & Operation Manual. – 68 p.

Envizio Pro™ & Envizio Pro II™ Керівництво з установки і експлуатації – 71 c.

Lawnmower ROTAK 32: Керівництво користувача. – 15 с.

Lawnmower ROTAK 320: Instruction Manual – 11 p.

Merriam-Webster Online Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.merriam-webster.com/.

STIHL MSE 140, 160, 180, 200: Instruction Manual – 94 p.

STIHL MSE 140, 160, 180, 200: Інструкція з експлуатації – 52 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017