# # ЛАТИНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ВЕТЕРИНАРІВ | Стукало | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛАТИНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ВЕТЕРИНАРІВ

О. А. Стукало

Анотація


Розглянуто вплив латинської наукової термінології на професійне мовлення майбутніх ветеринарів. Наведено вправи, пов’язані із засвоєнням наукової термінології студентами.

 

Наукова термінологія; латинська мова; професійне мовлення; засвоєння термінів


Ключові слова


Наукова термінологія; латинська мова; професійне мовлення; засвоєння термінів

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Л. В. Навчання студентів професійного спілкування: монографія/ Л. В.Барановська. – Біла Церква: Білоцерківський держ. аграр. ун-т, 2002. – 256 с.

Барановська Л. В. Теоретико-методичі основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец.13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л.В. Барановська. – К., 2005. – 43 с.

Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка / Н.Л. Кацман. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.

Мацько Л. І. Матимемо те, що зробимо // Л. І. Мацько / Дивослово. – 2001. – № 9. – С. 2– 3.

Михайлюк В. О. Переклад у формуванні культури ділового мовлення // В.О. Михайлюк / Дивослово. – 1999. – № 7. – С.26– 29.

Тоцька Н. І. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів // Н. І. Тоцька / Дивослово. – 2003. – № 1. – С. 62– 65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017