# # СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ | Козуб | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Л.С. Козуб, О.Ю. Малишко

Анотація


Досліджено особливості перекладу англійської комп’ютерної термінології українською мовою. Особливу увагу звернено на такі способи перекладу комп’ютерних термінів як: транскрипція, транслітерація, калькування та експлікація.

 


Ключові слова


Термін; комп’ютерна термінологія; транскрипція; транслітерація; експлікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов. В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): учеб.пособие для вузов / В. В. Виноградов; отв. ред. Г. А. Золотова. – [3-е изд., испр.] – М. : Высш. шк., 1986. – 640 с.

Головин Б. М. Термин и слово / Б. М. Головин // Термин и слово: межвузов. сб. – Горький : ГГУ, 1980. – C. 4–11.

Єнікєєва С. М. Особливості перекладу комп’ютерних термінів на українську мову / С. М. Єнікєєва // Вісник СумДУ. – 2001. – №5 (26). – С. 54–59.

Капанадзе Л. А. О понятиях ≪термин≫ и ≪терминология≫ /Л. А. Капанадзе // Развитие лексики современного русского языка. – М. : Наука, 1965. – С. 77–80.

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – К. : TEMPUS, 1999. – 317 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.

Левковская К. А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала / К. А. Левковская. – М. : Высш. шк., 1962. – 296 с.

Моисеев А. И. О языковой природе термина / А. И. Моисеев // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – С. 138–140.

Толикина Е. Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина / Е. Н. Толикина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – C. 6-10, 60-62.

Sydoruk G. I. Translation Theory Foundations / G. I. Sydoruk. – К. : Кондор, 2009. – 282 с.

Англо-русский словарь по программированию и информатике / Под ред. А. Б. Борковского. – М. : Русский язык, 1987. – 336 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв та ін.] – 2-ге вид. – К., Ірпінь : ВТФ ≪Перун≫, 2005. – 1728 с.

Словарь по программированию. Английский, русский, немецкий, французький / А. Б. Борковский, Б. И. Зайчик, Л. И. Боровикова. – М. : Русский язык, 1991. – 286 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017