# # ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-ЕКОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ) | Кулько | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-ЕКОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ)

В.А. Кулько

Анотація


Розглянуто питання вивчення студентами-екологами термінології у процесі перекладу текстів за фахом. На основінаукових досліджень проаналізовано сутність понять ≪термін≫ і ≪термінологія≫. Зроблено спробу дослідити способи введення, закріплення та відтворення одиниць професійної лексики на заняттях з англійської мови в аграрному університеті.

 


Ключові слова


Термін; термінологія; професійна лексика; текст за фахом; професійна діяльність; інтернаціональність

Повний текст:

PDF

Посилання


Арсенюк В.П. Українське термінознавство / В.П.Арсенюк. – Львів: Світ, 1994. – 215 с.

Баловнєва О.О. Особливості перекладу англійської науково-технічної термінології / О.О.Баловнєва. – Ж.: Житомир. держ. ун-т, 2004. – 11 с.

Вакуленко М.О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії / М.О.Вакуленко. – К.: ВПЦ Київ. ун-у, 2009. – 64 с.

Михайлова В.И. Структура многокомпонентных терминов химии и их перевод с английского языка на русский / В.И. Михайлова. – Л.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1991. – 55 с.

Пумпянский А.В. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / А.В. Пумпянский. – М.: Наука, 1981. – 305 с.

Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология / Л.А. Новиков, В. В. Иванов, Е. И. Кедайтене, Л. Н.Тихонов– М. : Русский. язык, 1987. – 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017