# # СЕНСОРНЕ МАСКУВАННЯ І ЙОГО ПРОЕКЦІЯ У МОВІ. ТІНІ ЗАБУТИХ ЗНАЧЕНЬ | Безпаленко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СЕНСОРНЕ МАСКУВАННЯ І ЙОГО ПРОЕКЦІЯ У МОВІ. ТІНІ ЗАБУТИХ ЗНАЧЕНЬ

А.М. Безпаленко

Анотація


Стверджується, що фізіологічний феномен сенсорного маскування має глибоку проекцію у логіці і мові та знаходить своє вираження у понятті «смислова тінь». У якості прикладу розглядається етимологічний генезис  індоєвропейського  концепту *ḡhaṷ.  Проводиться  аналогія  між  змінністю  енергії  електрона і змінністю семантичної енергії слова. Постулати Бора екстраполюються на мову.


Ключові слова


Сенсорне маскування; слово; відношення між іменами; концепт«виховання»; постулати Бора

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпаленко А. М. Мовознавство серед інших природничих наук. Інтерференція впливів/ А. М. Безпаленко// Вісн. КНУ імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К. : ВПЦ«Київський університет», 2012. – Вип. №23. – C.32 – 35.

Грінченко Б. Д. Словарь української мови в чотирьох томах/ Борис Грінченко. Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. – К. : Наукова думка, Том1, 1996. – 494 с.

Гончаренко С. У. Фізика: проб. навч. пос. для11 кл. шк.. ІІІ ступ., гімназій і ліцеїв гуманіт. проф. – 2-ге видання/ Семен Устимович Гончаренко. – К. : Освіта, 1998. – 287 с.

Етимологічний словник української мови в семи томах. – К.: Наукова думка, Т.1, 1982. – 631 с.; Т. 2 – 1985. – 570 с.; Т. 3 – 1989. – 549 с.

Ждан А. Н История психологии от античности до наших дней. Учебник для вузов/ Антонина Николаевна Ждан. – Изд. 7-е, испр. и доп. – М. : Фонд"Мир", 2007. – 576 с.

Івін О. А. Логіка: Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій/ Олександр Андрійович Івін. – К. : АртЕк, 1996. – 232 с.

Поршнев Б. Ф. О началечеловеческойистории: Проблемыпалеопсихологии/ Борис Федорович Поршнев. – М. : Мысль, 1974. – 487 с.: со схем.

Словник іншомовних слів/ уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

Соколов Е. Н. Векторная психофизиология/ Е. Н. Соколов// Психофизилогия: учебник для вузов/ Под ред. Ю.И. Александрова. – 3-е изд. доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2006. – С. 438 – 465.

Тищенко К. М. Мовні контакти: свідки формування українців/ Костянтин Миколайович Тищенко. – К. : Аквілон-Плюс, 2006. – 416 с. (64 карти, 77 іл.).

Шевелев И. А. Передача и пераработка сенсорних сигналов/ И.А. Шевелев // Психофизиология: учебник для вузов/ Под ред. Ю.И.Александрова. – Спб. : Питер, 2006. – С. 42 – 51.

Шевелев И. А. Психофизиология сенсорных процессов/ И. А. Шевелев// Психофизиология: учебник для вузов/ Под ред. Ю. И. Александрова. – СПб. : Питер, 2006.–С. 52 – 82.

Шмидт Р. Интегративные функции центральной нервной системы/ Роберт Шмидт// Физиология человека: в3-х томах. Т. 1. Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М. : Мир, 1996. – С. 129 – 169.

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка в четырех томах. Т.1. – М.: Прогресс, 1964. – 562 с.; Т. 2. – 1967. – 671 с.; Т. 3. – 1971. – 827 с.; Т. 4. – 1973 – 852 с.

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд/ Под ред. чл.-кор. АН СССР О.Н.Трубачева. – М. : Наука, вып. 1, 1974. – 214 с; вып. 2, 1975. – 238 с.; вып. 3, 1976. – 199 с.; вып. 8, 1981. – 252 с.; вып. 12, 1985. – 186 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017