# # ПРОЗА ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. | Кіраль | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ПРОЗА ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

С.С. Кіраль

Анотація


Проаналізовано прозову спадщину українського письменника Трохима Зіньківського (1861–1891) в контексті розвитку української прози кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що дає змогу простежити виразну еволюцію прозаїка в аспекті росту його майстерності, тобто авторську історичну поетику сюжету,
жанру, стилю його творів.


Ключові слова


Оповідання; повість; казка; художні засоби; фабула; персонаж; рецензія

Повний текст:

PDF

Посилання


Волох С. [Прокопович В.] Новини нашої літератури / С. Волох // ЛНВ. – 1902. – Т. 18. – С. 24.

Грінченко Б. Рецензія на книжку Т. Зіньківського «Малюнки справжнього життя» (СПб., 1889) // «…Віддати зумієм себе Україні» : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вст. ст., археорг. передм., упоряд., комент., приміт., підготов. текстів, покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С. С. Кіраля. – Київ, Нью-Йорк. – 2004. – С. 346–347.

Комаров М. Вісті з Одеси / М. Комаров // Правда. – 1891. – Т. ІІІ. –

Вип. ІХ. – С. 167.

Кониський О. Пам’яти Трохима Зіньківського-Певного / О. Кониський // Зоря. – 1891. – № 14. – С. 273–274.

Кравченко В. Лист до Б. Грінченка від 05.07.1892 р. // «…Віддати зумієм себе Україні» : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком…. – С. 334–336.

Кримський А. Лист до Б. Грінченка від 22 серпня 1892 р. / Кримський А. Твори: У 5-ти т. – К. : Наук. думка, 1973. – Т. 5. – Кн. 1. – С. 88–89.

Огоновський Ом. Історія літератури руської : Вік ХІХ (проза). – Львів, 1891. – Ч. 3. – С. 1318–1320. Фотопередрук О. Горбача (Мюнхен, 1992).

Писання Трохима Зіньківського / Зредагував та життєпис написав Василь Чайченко. – Л., 1893. – Кн.1. – С. 68.

Правда. – 1890. – С. 85–86.

Тараненко М. Письменник Трохим Зіньківський / М. Тараненко //

Зап. правда. – 1966. – 10 серпня.

Франко І. Українсько-руська (малоруська) літерратура // Франко І. Зібр. творів у 50 т.– К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 74–100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2016