# # ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ ТЕКСТІВ АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ | Амеліна | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ ТЕКСТІВ АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ

С. М. Амеліна, Н. П. Верченко

Анотація


Розглянуто питання перекладу та редагування науково-технічної літератури, зокрема, текстів з тематики лісового та садово-паркового господарства. Визначено особливості редагування галузевих текстів на прикладі текстів аграрної тематики. Встановлено, що процес редагування полягає у послідовності етапів перевірки інформації з метою удосконалення або виправлення її структури, змісту, відповідності, завершеності, логічної послідовності.


Ключові слова


Редагування; редактор; вихідний текст; цільовий текст; етапи редагування тексту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієнко Л. О. Науково–технічний переклад / Л. О. Андрієнко. – Черкаси : ЧТДУ, 2002. – 92 с.

Ахманова Г. И. Теория и практика английской научной речи / Г. И. Ахманова, О. И. Богомолова, Е. В. Брагина. – М. : Изд–во Москов. ун–та, 1987. – 240 с.

Бондарець О. В. Посібник з основ українського термінознавства та перекладу науково–технічної літератури / О. В. Бондарець, В. В. Дубачинський. – Х. : НТУ "ХПІ", 2002. – 68 с.

Карабан В. І. Переклад англійської науково–технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця : «Нова книга», 2001. – 303 с.

Климзо Б. Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках научно–технической литературы / Б. Н. Климзо. – М. : «Р. Валент», 2003. – 288 с.

Олійник А.Д. Англо–російсько–український глосарій термінів аграрної екології та екобіотехнології / А. Д. Олійник, Л. Л. Ритікова. – К. : Видавничий центр НАУ, 2008. – 960 с.

Урбанова В. Восьмиязычный сельскохозяйственный словарь / В. Урбанова. – 1980. – Т.1. – 1045 с. – Т.2. – 675 с.

Шаховский В. И. Эмотивная семантика слова как коммуникативная сущность. Коммуникативные аспекты значения / В. И. Шаховский. – Волгоград, 1990. – С. 29-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017