# # СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ | Амеліна | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

С. М. Амеліна, М. М. Гузинець

Анотація


Розглянуто питання перекладу аграрних термінів з урахуванням їх особливостей, зокрема, структурних і семантичних аспектів. Схарактеризовано лексичні і граматичні труднощі їх перекладу. Констатовано, що труднощі перекладу термінів зумовлені їх багатозначністю, відсутністю у мові перекладу відповідників нових термінів, відмінностями процесу термінотворення в іноземних та українській мовах. Наведено прийоми перекладу аграрної термінології. Вказано, що процес перекладуполягає у максимально точному підборі еквівалента або ж, якщо еквівалента не існує, в не менш точній його заміні з метою досягнення якомога точного перекладу що відповідає структурі, змісту та логічній послідовності оригіналу.


Ключові слова


Термін; структура терміну; еквівалент; прийоми перекладу термінів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахманова Г. И. Теория и практика английской научной речи / Г. И. Ахманова, О. И. Богомолова. – М. : Изд-во МГУ, 1987. –240 с.

Головин Б. Н. Термин и слово / Б. Н. Головин. – Горький : Изд-во

Горьковского ун-та, 1982. – 132 с.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу / А. Я. Коваленко. – 2-е вид., виправл. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2004. – 284 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 303 с.

Олійник А.Д. Англо–російсько–український глосарій термінів аграрної екології та екобіотехнології / А. Д. Олійник, Л. Л. Ритікова. – К. : Вид. центр НАУ, 2008. – 960 с.

Синягин И.И. (ред.). Немецко-русский сельскохозяйственный словарь. – М. : Русский язык, 1987. – 744 с.

Урбанова В. Восьмиязычный сельскохозяйственный словарь / В. Урбанова. – 1980. – Т.1. – 1045 с. – Т.2. – 675 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017