# # ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ | Іванова | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

О.В. Іванова, О.Р. Журба

Анотація


Розглянуто та проаналізовано методику викладання іноземної мови (англійської), особливості кожного з методів навчання та з’ясовано причину ефективності застосування різних методик на практиці при викладанні іноземної мови студентам. Визначено поняття ≪ефективність методів навчання≫ та наведено приклади їх використання.

 


Ключові слова


Методи навчання; ефективний; метод розігрування ролей; Дискусія; інноваційні методи; мультимедійні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухаркіна М. Теорія та практика навчання англійської мови / М. Бухаркіна. – К.: ТОВ ≪Спринт Принт≫, 2009. – 57с.

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей шк.: контекстный подход: метод. пособие / А.А. Вербицкий – М.: Высш. шк.,1991 – 207 с.

Дубровська Л.О. Сучасні педагогічні технології: методичні матеріали до семінарських занять для студентів заочної форми навчання / Дубровська Л.О., Дубровський В.Л., Ковнер В.В.. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 79 с.

Закон України "Про освіту"//Освіта, 1996. – 25 квітня.-С.4

Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С.Г. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. –№5–6. – С.7–10.

Кругленко О.С. Використання активних методів навчання. / О.С. Кругленко, М.Б. Кучма. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Philologia/1_80065.doc.htm

Тищенко М.А Методи використання відеоматеріалів на практичних заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://uchni.com.ua/informatika/4176/index.html

Циркаль А.Ю. Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1146


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017