# # СТРАТЕГІЇ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ | Іжко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СТРАТЕГІЇ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Є.С. Іжко

Анотація


Розглянуто сутність стратегій автономного навчання. Наведено їх класифікації. Проаналізовано особливості вивчення іноземних мов із застосуванням стратегій автономного навчання. Визначено та охарактеризовано базові стратегії автономного навчання як невід’ємні складові процесу вивчення іноземної мови.

 


Ключові слова


Стратегії навчання; автономне навчання; організація навчального процесу; самостійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.В. Любашенко. – К., 2008. – 44 с.

Семенишин І.Є. Навчальні стратегії у вивченні англійської мови як методична проблема / І.Є. Семенишин // Наукові записки. Серія "Педагогіка", 2011. – № 2. –с.156 – 159.

Соловова Е.Н. Автономия учащихся как основа современной модели образования и развития личности / Е.Н. Соловова // Сб. науч. ст.– Таганрог, 2004. – С. 120 –130.

Bimmel, P. Lernstrategin im Deutschunterricht In: Fremdsprache Deutsch. – Nr. 1. – S. 4-11.

Bimmel P. / Rampillion U.: Lernautonomie und Lernstrategien. – Munchen: Langenscheidt, 2000. – ISBN 3-468-49651-6.

Janikova, V. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache: Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum reflektierten Selbststudium. – MU Brno, 2005. – ISBN 80-210-3782-2.

Lompscher, J. Lernstrategien: Zugange auf der Reflexions- und

Handlungsebene. In LLF-Berichte (Bd. 9). Potsdam: Universitat Potsdam, Fachdidaktische Uberlegungen. – Schneider Verlag Hohengehren: Baltmannsweiler, 2002. – S. 114-129.

O’Malley J. M. , Chamot A. U. Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 340p.

Oxford R. Language learning strategies: What every teacher should know. – Boston: Heinle & Heinle, 1990. – 342p.

Wenden, A. and Joan Rubin (1987). Learner Strategies in Language Learning. New Jersey: Prentice Hall.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017